Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

czescdowidzenia
09:45
czescdowidzenia
09:44
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
czescdowidzenia
09:44
czescdowidzenia
09:43
Gdybym był krzakiem świeżych, najczerwieńszych róż,
(A umieją one świeże być! Czerwone!)
Ty - oczy tylko (tak jak umiesz) zmruż,
A na ten rozkaz twój - spłonę. 

I choćby szary, martwy, stał się ze mnie proch,
I beznadziejna gruda z mogilnego dołu,
Ty - znowu przyćmij tym zmrużeniem wzrok,
A róże trysną z popiołu.

— Julian, wszyscy wiecie jaki
Reposted fromgracey gracey viapanimruk panimruk
czescdowidzenia
09:43
Reposted fromkjn kjn viapanimruk panimruk
czescdowidzenia
09:41
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaretro-girl retro-girl
czescdowidzenia
09:41
0997 6bf1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
czescdowidzenia
09:40
0953 e7bb 390

December 22 2019

czescdowidzenia
14:33
Reposted frombluuu bluuu
czescdowidzenia
13:39
0974 4b1a 390
Reposted frommiischa miischa viapanimruk panimruk
13:38
8612 03e6 390
Reposted frombrumous brumous viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

November 02 2019

czescdowidzenia
16:43
5600 c531 390
Reposted fromhormeza hormeza viapanimruk panimruk
16:43
7904 0f9a 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
czescdowidzenia
15:46
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk

October 13 2019

czescdowidzenia
11:57
2974 6b19 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
11:45
9050 636b 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viapanimruk panimruk

July 30 2019

czescdowidzenia
17:19
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
czescdowidzenia
17:18

July 28 2019

czescdowidzenia
15:00
czescdowidzenia
14:45
Reposted fromtoft toft viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl