Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

czescdowidzenia
09:11

September 19 2018

czescdowidzenia
17:15
czescdowidzenia
17:05
4477 530a 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viatobecontinued tobecontinued
czescdowidzenia
17:02
1735 05d1 390
Reposted fromursa-major ursa-major viatobecontinued tobecontinued
czescdowidzenia
17:01
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viatobecontinued tobecontinued
czescdowidzenia
16:52
0191 04b3 390
czescdowidzenia
16:04
Reposted frombluuu bluuu
czescdowidzenia
16:04
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
czescdowidzenia
16:00
3753 3dcf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawelovekate welovekate

July 18 2018

czescdowidzenia
16:48
9982 3ad1 390
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
16:48
0349 5aeb 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaSkydelan Skydelan

July 07 2018

czescdowidzenia
11:51
2731 10e7 390
czescdowidzenia
11:50
6688 0851 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasomebunny somebunny
czescdowidzenia
11:50
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viatobecontinued tobecontinued

July 01 2018

czescdowidzenia
08:02
4659 6c1b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
08:02
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

June 30 2018

czescdowidzenia
15:22
1534 faea 390
Yan Wenliang (1893–1988), Moon River 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
15:18
Reposted fromgruetze gruetze viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
15:17
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamehhh mehhh

June 06 2018

czescdowidzenia
21:02
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl