Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

czescdowidzenia
20:57
5268 764f 390
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viasomebunny somebunny
czescdowidzenia
20:57
czescdowidzenia
20:56
czescdowidzenia
19:54
2247 2bee 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapeasorela peasorela

August 20 2017

czescdowidzenia
14:28
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

August 15 2017

czescdowidzenia
09:14

July 14 2017

20:56
7270 da84 390
20:56
7589 2272 390

dirtlegends:

Washington

Photo by Scott Channing Hall 

IG: @scottchanning

vsco.co/scottchanninghall

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaSkydelan Skydelan

June 25 2017

czescdowidzenia
12:33
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
czescdowidzenia
12:29
3019 fbde 390

June 04 2017

czescdowidzenia
17:20
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viathefirstdrop thefirstdrop

May 25 2017

czescdowidzenia
09:19
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viatobecontinued tobecontinued
09:18
4374 adf9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa

May 19 2017

czescdowidzenia
16:50
jakbym miał się kiedyś znów zakochać, to tylko w takiej z którą można w ciepłą majową noc spać na wysokim balkonie.
Reposted fromyanek yanek viamehhh mehhh

May 17 2017

18:56
8541 b5c4 390
Reposted fromstrzepy strzepy viasomebunny somebunny
czescdowidzenia
08:01
6318 cb21 390
Reposted fromsarazation sarazation viasomebunny somebunny
07:36
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viatobecontinued tobecontinued

May 14 2017

08:22
2562 8da8 390

yaoyorozus:

sure we will

Reposted fromamurita amurita viaSkydelan Skydelan

May 13 2017

18:53
9317 83f0 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
17:38
9312 2df8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl