Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

20:56
7270 da84 390
20:56
7589 2272 390

dirtlegends:

Washington

Photo by Scott Channing Hall 

IG: @scottchanning

vsco.co/scottchanninghall

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaSkydelan Skydelan

June 25 2017

czescdowidzenia
12:33
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
czescdowidzenia
12:29
3019 fbde 390

June 04 2017

czescdowidzenia
17:20
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viathefirstdrop thefirstdrop

May 25 2017

czescdowidzenia
09:19
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viatobecontinued tobecontinued
09:18
4374 adf9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa

May 19 2017

czescdowidzenia
16:50
jakbym miał się kiedyś znów zakochać, to tylko w takiej z którą można w ciepłą majową noc spać na wysokim balkonie.
Reposted fromyanek yanek viamehhh mehhh

May 17 2017

18:56
8541 b5c4 390
Reposted fromstrzepy strzepy viasomebunny somebunny
czescdowidzenia
08:01
6318 cb21 390
Reposted fromsarazation sarazation viasomebunny somebunny
07:36
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viatobecontinued tobecontinued

May 14 2017

08:22
2562 8da8 390

yaoyorozus:

sure we will

Reposted fromamurita amurita viaSkydelan Skydelan

May 13 2017

18:53
9317 83f0 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
17:38
9312 2df8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
czescdowidzenia
11:50
3373 8f44 390

May 12 2017

czescdowidzenia
21:37

May 07 2017

08:52
czescdowidzenia
08:44
4885 f1bd 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
08:44
5995 1745 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
08:44
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl