Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

czescdowidzenia
20:37
czescdowidzenia
13:29
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
czescdowidzenia
13:29
0843 7a7f 390
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamehhh mehhh
13:28
3139 d0b1 390
Reposted frombrumous brumous viamehhh mehhh
10:45
4258 50b8 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamehhh mehhh
czescdowidzenia
10:44
czescdowidzenia
10:44
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan

February 18 2018

czescdowidzenia
21:53
3028 8c97 390
Andrew Wyeth, Master Bedroom, 1965 Collection of Victoria Browning Wyeth
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSkydelan Skydelan
21:51
4700 526a 390
Reposted fromrawriot rawriot vialovekillsslowly lovekillsslowly
czescdowidzenia
21:49
1568 974f 390

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
21:48
3637 1f19 390
Reposted fromprecelka precelka viaSkydelan Skydelan
21:48
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

czescdowidzenia
21:16
czescdowidzenia
21:15
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasomebunny somebunny
czescdowidzenia
21:14

February 04 2018

czescdowidzenia
16:45
5913 7514 390
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
czescdowidzenia
16:45
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viaSkydelan Skydelan
16:45
8188 d85e 390
Reposted fromzaptains zaptains vialovekillsslowly lovekillsslowly
czescdowidzenia
16:44
6286 95dd 390
Reposted from777727772 777727772 viaSkydelan Skydelan

January 30 2018

czescdowidzenia
18:07
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl